kocayazı köyü
  Kirklareli tanitimi
 
 
        KIRKLARELİ
Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzeydoğusunda Karadeniz, güneydoğusunda İstanbul, güneyinde Tekirdağ ve batısında Edirne ile çevrilmiştir. 41 14 ve 42 00 derece kuzey enlemleri ile 26 53 ve 23 13 derece doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 6550 kilometrekaredir. 
İlimizin Bulgaristan;a 180 kilometre kara, Karadenizle 60 kilometre deniz sınırı bulunmaktadır. İlimiz denizden 203 metre yükseklikte, kuzey ve doğusu dağlık ve ormanlık diğer bölümü genelde düzlük arazidir. 
Bölgede genellikle kara iklimi hakimdir. Kışları sert ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçer. Başlıca akarsuları Ergene Nehri ve Rezve Deresidir. 
Bitki örtüsü olarak ormanlık ve step özelliği göstermektedir. 
İdari Yapı: 
Kırklareli fethedildikten sonra uzun yıllar sancak olarak idare edilmiş, Sultan Mecit zamanında ilçe haline getirilmiş ve bu durum 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbine kadar devam etmiştir. 
Rusların tahliyesinden sonra Kırklareli mutasarrıflık olmuştur. İdari bağımlılık olarak önceleri merkezi Manastır olan Rumeli Eyaletine bağlı iken sonra Silistre Eyaletine bağlanmış, daha sonra da Edirne Vilayetinin bir Livası haline getirilmiştir. 

Kırklareli 1924 yılında il olmuştur. Bugün, Kırklarelinin Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize olmak üzere yedi ilçesi, 26 belediyesi ve 177 köyü bulunmaktadır. 
Eğitim:    Kırklareli'de bir fakülte, bir yüksekokul, üç meslek yüksek okulu, 45 lise, 166 ilköğretim okulu ve iki anaokulu bulunmaktadır. 
Toplam öğrenci sayısı 57.253'dür. 

Gençlik ve Spor: 
Kırklareli Spor ikinci ligde, Lüleburgazspor üçüncü ligde mücadele eden takımlarımızdır. 

Sağlık: 
Kırklareli'nde sekiz hastane, iki sağlık merkezi, 44 sağlık ocağı, 193 köy ve mahalle sağlık evi bulunmaktadır. 

Sosyal Yardım ve Sosyal Güvenlik:
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı bir erkek yetiştirme yurdu, bir çocuk yuvası ve kız yetiştirme yurdu, bir de huzurevi bulunmaktadır. 

İşgücü ve Çalışma: 
İş Kanununa tabi 11.438 işyerinde 55.478 işçi çalışmaktadır. 

Ekonomik Yapı: 
İlimiz ekonomisi tarımdan sanayiye geçişi yaşamaktadır. Son yıllarda sanayileşme, özellikle 
İstanbul sanayisinin Trakya'ya yönelmesi sonucunda D-100 karayolu kenarında yapılan yatırımlarla gelişmeye başlamıştır. 
İlimiz 2000 yılı verilerine göre 4.370 dolar olan kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla ile iller sıralamasında Kocaeli, Bolu, Yalova ve İstanbuldan sonra beşinci durumdadır. 
Gayri safi yurtiçi hasıla içinde sanayinin payı yüzde 56, hizmetler sektörünün yüzde 34 ve tarımın payı yüzde 10'dur.
Kırklareli gelir seviyesi ve gelişme aşaması bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde olan bir ilimizdir. 
Ancak bu görünüme karşılık ilçeler arasında büyük uçurumlar bulunmaktadır. 1996 rakamlarına göre gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 62'sini Lüleburgaz, yüzde 15'ini Merkez ilçe, yüzde 10'unu Babaeski oluşturmaktadır. 
Bu üç ilçemizin toplamı yüzde 87 tutmaktadır. Geriye kalan yüzde 13 diğer beş ilçemizin payıdır.
 
Turizm: 
Kırklareli'ne Nasıl Gelebilirsiniz: Ankara, İstanbul ve İzmir otobüs terminallerinden Kırklareli'ne kolaylıkla otobüs bulabilirsiniz. 
İstanbul'dan her saat, Ankara ve İzmir'den günde bir sefer otobüs seferleri devam etmektedir. Kendi arabanızla gelmek isterseniz, İstanbul'dan Edirne Otoyolundan Babaeski Kavşağından çıkarak Kırklareli'ne ulaşabilirsiniz. 

Doğal Yerler: 
Kırklareli'nde gezip görülebilecek doğal yerler arasında göl ve barajlar, mağara, tabiatı koruma alanları, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile plajlar bulunmaktadır. 
Kırklareli'nde Hamam, Pedina, Mert, Erikli ve Saka gölleri ile Kırklareli, Armağan ve Kayalı barajları bulunmaktadır. 
Merkezde Bedre, 
Demirköy'de Dupnisa 
Pınarhisar'da Pekmezdere, 
Vize'de Domuzdere, Kaptanın, Kıyıköy ve yenesu mağaraları bulunmaktadır. 
Demirköy ilçesinde Saka Gölü Longozu Tabiatı Koruma Alanı ve Vize İlçesinde Kastro Körfezi Tabiatı Koruma Alanı bulunmaktadır. 
Demirköy'de İğneada, 
Vize'de Kıyıköy ve Kastros plajları bulunmaktadır.

 Kırklareli tarihi yapıları bakımından Osmanlı kültür mirasına sahip zengin illerden biridir. Bu eserler arasında cami, hamam, şehitlik, çeşme, köprü ve türbeler yer almaktadır. 

Kırklareli İli-Tarihçe..
 Kırklareli tarih öncesi konum itibariyle dikkat çeken pek çok antik yerleşim merkezine sahip bir ilimizdir. 
Buzul çağı sonlarında uzunca bir süre sular altında kaldığı anlaşılan Kırklareli ve civarında insana dair ilk maddi belgeler neolitik dönem özelliklerini vermektedir. 
Daha sonra bilinen ilk yerleşik kabilelerden ismini alan Trakya, Kırklareli de dahil olmak üzere Roma dönemi ortalarına kadar kısmen veya tamamen bağımsızlıklarını küçük birer krallık veya prenslik olarak devam ettirebilmişlerdir. 
Bir geçiş bölgesi olması münasebetiyle Roma ve Bizans dönemlerinde pek çok istilalara uğrayan 

Kırklareli ilk defa 1. Murat zamanında 1363 yılında Osmanlıların eline geçmiştir. 
Bu tarihten itibaren uzunca bir süre barış süreci yaşayan Kırklareli Balkan Savaşı ve 1.Dünya Savaşı sıralarında Bulgar ve Yunan işgaline maruz kalarak büyük eziyet ve sıkıntılar yaşadıktan sonra 10 Kasım 1922'de nihai özgürlüğüne kavuşmuştur.
 
Kırklareli İli Coğrafi Konum. Marmara Bölgesinin Istıranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney doğusunda İstanbul, güneyinde Tekirdağ ve batısında Edirne ile çevrilmiştir. 41 14 ve 42 00 derece kuzey enlemleri ile 26 53 ve 23 13 derece doğu boylamları arasında yer almaktadır.
 
Yüzölçümü 6550 kilometrekaredir. İlimizin Bulgaristan'a 180 kilometre kara, Karadenize 60 kilometre deniz sınırı bulunmaktadır. İlimiz denizden 203 metre yükseklikte, kuzey ve doğusu dağlık ve ormanlık diğer bölümü genelde düzlük arazidir. 

Bölgede genellikle kara iklimi hakimdir. Kışları sert ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçer. Başlıca akarsuları Ergene Nehri ve Rezve Deresidir. Bitki örtüsü olarak ormanlık ve step özelliği göstermektedir.
 
Kırklareli Nüfus: 53200 Kırklareli Araç Plaka No:39 Kırklareli Telefon Kod No: (0 288) 
Kırklareli Kofcaz İlçesi 
Kırklareli'nin kuzeyinde, İl merkezine 26 kilometre mesafededir. Kofçaz, Istranca (Yıldız) Dağları'nın eteklerine yerleşmiş, ormanlık alanların ortasında yer almaktadır. 1369 yılında Osmanlı topraklarına katılan İlçe'nin, ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. 

Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde "Keşirlik" adıyla nahiye merkezi olarak idari taksimatta yerini almış ve 1959 yılında da Kofçaz adıyla ilçe olmuştur. 
Kofçaz, merkez
 Belediyesi ile bağlı 16 köyü ve 2 mahallesi bulunmaktadır. Genel olarak dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan İlçe'nin yüzölçümü 471.500 dekar olup, rakımı 640 metredir. İlçe arazisinden doğan dereler birleşerek Kayalı Barajını beslemektedir. 

Tipik karasal iklim hakimdir. 
Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve esintilidir. 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 4.166'dır. Bu nüfusun 1.538'i ilçe merkezinde, 2.628'i köylerde yaşamaktadır. 

Bir sınır kenti olan Kırklareli'nde Antik dönem, Orta Çağ, Bizans, ve Osmanlı kültürünü yansıtan birçok eserler bulunmakta olup, kıyı turizmi, kültür, karavan, kamping ve su sporları turizmi, av ve doğa turizmi gibi birçok dal için ideal bir merkez konumundadır. 

İLÇELER 
Kırklareli ilinin ilçeleri; 
Babaeski, 
Demirköy, 
Kofçaz, 
Lüleburgaz, 
Pehlivanköy, 
Pınarhisar ,
Vize'dir. 
Babaeski: 
İl Merkezine 37 km. mesafededir. Cedit Ali Paşa Cami ile Babaeski Köprüsü ve Alpullu (Sinanlı) Köprüleri en önemli kültür eserleridir.
 
Lüleburgaz: 
İlçedeki Sokullu Mehmet Paşa Cami ve Şadırvanı önemli bir sanat eseridir. 

Demirköy: 
İl Merkezine 74 km. mesafededir. İlçede Sivriler Köyü yakınlarında XV.yy. ait İstanbul'un fethi sırasında kullanılan büyük topların dökümünün yapıldığı dökümhane bulunmaktadır. 

Kofçaz: 
İl Merkezine 26 km. mesafededir. İlçe sınırları içerisinde çok sayıda tümülüs, dolmen ve tarihi yerleşim alanı bulunmaktadır. 

Lüleburgaz: 
İl Merkezine 61 km. mesafededir. İlçede Sokullu Mehmet Paşa Cami ve Şadırvanı ile Mimar Sinan eseri olan Lüleburgaz Köprüsü kültürel eserlerdir. 

Pehlivanköy: 
İl Merkezine 62 km. mesafede bulunmaktadır. Pınarhisar: İl Merkezine 30 km. mesafede bulunmaktadır. İlçe sınırları içerisinde çok sayıda tümülüs, nekropol ve yerleşim alanı bulunmaktadır. 

Vize: 
Eski Kırklareli-İstanbul yolu üzerinde olup, İl Merkezine 56 km. mesafededir. İlçedeki Gazi Süleyman Paşa Cami önemli bir eseridir.Doğu Trakya'da tümülüslerin en yoğun olduğu bölgedir. Şehir merkezinde 2 höyük ve Roma Dönemine ait bir tiyatro mevcuttur.
 

KIRKLARELİ ve KIRKKİLİSE OLAYI Türkler, Kırklareli 'ni Bizanslılardan 1368 de ikinci kez aldıkları zaman adı Rumca 'da "yurttaşlar topluluğu" anlamına gelen SARANTA ECCLESIA idi; yani KIRKKİLİSE. 
İlimiz Kırkkilise ismini muhtemelen Hristiyanlığın 313. yılında İmparator Konstantinus tarafından serbest bırakılıp varlığının Roma Devleti tarafından resmen kabul edilmesinden sonra almıştır. 

Yunancada "yurttaşlar topluluğu" kelimesinden alınan kilise ismi "Dindarlar Birliğini" oluşturdu. Bundan sonra kilise eyalet yöntemlerine uygun olarak dinsel bölgeler oluşturmaya başladılar. Kırklareli bu dönemde yurttaşlar topluluğunun yeriydi. 

Kırklareli aynı zamanda "İlk Hristiyan Yeri" olması dolayısıyla da "Kutsanmış Kent" olarak geçmektedir tarihe. Sonraki yıllarda Dindarlar Topluluğu tarafından "Ruhların Kurduğu Kent" olmuştur. 1603 yılında ilimize gelen gelmiş olan Polonyalı yazar Simeon, Kırklareli 'nin kayalık bir arazi üzerine kurulduğunu ve kilise çokluğundan dolayı Greklerin buraya Dessera Kondi Eklesiai denildiğini yazmaktadır. 

Türkler, Kırkilise adının Hristiyanlık inancı ile yakın ilgisi olduğundan şehri aldıktan sonra buna saygı göstermişler ve geleneklere uygun olarak adını değiştirme çabasına girmemişlerdir. 

Cumhuriyetin gelmesi ile "Kırkazizler" olarak ifade edilen şehrin adı Kırklareli olarak değiştirilmiştir. 
Kırklar Olayı; Peygamberimizin gece yolculuğu sırasında Arş'da (göğün dokuzuncu katında) meydana gelmiştir.
 "Kırk Hatun Ziyareti" ve "Kırk Kızlar" da bu "Kırk Olayları" ndan belli başlılarıdır. 
Görülüyor ki; Kırklar Olayı tarih içerisinde Trakyayı ve Balkanları derinden etkilemiş, özgün bir kültürün ve efsanenin yaratılmasına neden olmuştur. 

Kırklareli-İdari Yapı.
 Kırklareli feth edildikten sonra uzun yıllar sancak olarak idare edilmiş, Sultan Mecit zamanında ilçe haline getirilmiş ve bu durum 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbine kadar devam etmiştir. Rusların tahliyesinden sonra Kırklareli mutasarrıflık olmuştur.
 
İdari bağımlılık olarak önceleri merkezi Manastır olan Rumeli Eyaletine bağlı iken sonra Silistre Eyaletine bağlanmış, daha sonra da Edirne Vilayetinin bir Livası haline getirilmiştir.
 
Kırklareli 1924 yılında il olmuştur. Bugün, Kırklareli'nin 
Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize olmak üzere yedi ilçesi, 26 belediyesi ve 177 köyü bulunmaktadır.
İSTASYON CADDESİ
ATATÜRK PARKI
VALİLİK GECE
BELEDİYE BİNASI
TARİHİ HAMAM VE ARASTA
 
  Bugün 25 ziyaretçi (42 klik) kişi burdaydı!