kocayazı köyü
  Dernek Tuzugu
 

              KIRKLARELİ İLİ KOFÇAZ İLÇESİ KOCAYAZI KÖYÜ 
                          KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

                                 
                                    ANA TÜZÜĞÜ

                                     DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

       Madde 1-Derneğin Adı:Kırklareli ili Kofçaz ilçesi Kocayazı Köyü Kültür ve Yardımlaşma derneği,dir.

                                         Derneğin merkezi:İstanbul'dur.

       DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ.

       Madde 2-A) Derneğin Amacı:Başta İstanbul da yaşamakta olan ve derneğe üye olan tüm köylülerimizin dernek çatısı altında sosyal,kültürel,ekononomik ve diğer konularda yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak,üye ve köylülerin ortak sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak,yöresel kültürün yaşatılması,tanıtılması ile derneğin yararına olabilecek tüm faaliyetleri sürdürmek amacı ile kurulmuştur.

               B) DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

               Dernek yukarıdaki amacını gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

               1-Üyelerin birlik ve beraberliklerinin sağlanması bakımından derneği üyelere açık bulundurmak.

               2-Üyelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlarda yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak.

               3-Sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlarda ortak sorunlarının çözümlenmesine derneğin imkanlarını dahilinde yardımcı olmak,

               4-İşsiz olanlara iş buklunması ile maddi ve manevi yönden gerekli yardımları yapmak,

               5-Üyelerin köy ile olan her türlü iletişimlerini sürekli olarak sağlamak,

               6-Geleneksel olan yöresel kültürün yaşatılmasını ve her türlü tanıtımını yapmak, bu konuda gerekli olan tüm faaliyet ve çalışmaları sürdürmek,

               7-Üyelerimizden ve köylülerimizden yardıma muhtaç durumda bulunanların tespit edilerek derneğin imkanları dahilinde gerekli maddi, manevi, ayni yardımlar yapmak,

               8-Yine üyelerimiz ve köylülerimizden deprem, yangın, sel felaketi vb. doğal afetlerde mağdur olmaları durumunda gerekli yardımlşarda bulunmak,

               9-maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan öğrencilere gerekli olan para, burs, giyecek ve kırtasiye yardımı yaparak okumalarını sağlamak,

              10- Üyelerin ve gençlerin spor yapmalarını sağlamak amacı ile gerekli olan tüm çalışmaları, organizasyonları yapmak,

              11-Üyelerin her türlü sosyal, kültürel ve diğer alanlarda yapacakları faaliyetlerde gerekli organizasyonları yapmak suretiyle yardımcı olmak,(Düğün, nişan, sünnet, nmevlüt vb.)

              12-Üye ve köylülerimizden vefat olması durumunda yakınlarına gerekli olan her türlü cenaze yardımında bulunmak,

              13-Derneğin yararına olabilecek tüm etkinlikleri izin almak suretiyle yapmak, bu konuda plan, program, seminer, toplantı, araştırmalar yaparak çözüme ulaştırılmasını sağlamak, başka yerlere yapılacak etkinliklere iştirak etmek

              14-Aynı amaçlı dernek, vakıf, kurum ver kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışmalarda bulunmak,

              15-Gerek görülmesi halinde il, ilçe ve diğer federasyonlara üye olmak,

              16-Yine gerek görülmesi halinde de derneğin adına uygun görülecek yerlere derneğin temsilciliğini açmak,

              17-Dernek adına gayrimenkul alınır, fazlası satılır veya kiraya verilebilinir,

              18-Üyelerin ve köylülerin katılımı ile konut ve diğer alanlarda kooperatifler kurulablir. Dernek adına gerekli olabilecek ticari ve sosyal işletmeleri açmak, işletmek veya işletilmesini sağlamak,

              19-Üyelerin birlik ve baraberliklerinin sağlanması, boş vakitlerini geçirebilmeleri için gerek görülmesi durumunda izin almak suretiyle lokal açıp işletmek veya işletilmesini sağlamak,

              20-Derneğin tanıtımı amacıyla gerek görülmesi halinde izin alınarak uygun görülecek mevkuteler çıkartmak, (dergi, gazete, mecmua, takvim vb.)

              21-Dernek ile ilgili her türlü yasaklara uymak, kanun ve tüzük hükümleri doğrultusunda faaliyet gösterir.

 
  Bugün 25 ziyaretçi (61 klik) kişi burdaydı!